جگوار لندرور از نمایشگر لمسی بدون تماس رونمایی کرد

AجگوارGHAROOOON لندرور (JLR) با مشارکت دانشگاه کمبریج، ورقه نمایش لمسی عاری ربط جدیدی را توسعه داده است که از خیساندن شعور مصنوعی با ردیاب های چشم و حسگرهای حرکتی بخاطر پیش بینی مفتاح انتخابی راننده داخل سیستم سرگرمی مصرف می درنگ.

به طور واضح، اگر این نمایشگر لمسی فشار داده شود، هنوز بی قراری به عنوان ورقه عرضه لمسی عمل می کند؛ ولی به دستیار تعامل با لایه ای نامرئی از هوای نزدیک به سطح نمایشگر، در هنگامی که شوفر روی جاده تمرکز کرده و قصد دارد تکمه ای را روی نمایشگر لمسی گزینش کند، حواس پرتی او را کاهش می دهد.

متخصصان جگوار لندرور می گویند هوش جعلی این سیستم می تواند به طریق ای هوشمندانه درون اوایل امر تعیین کند که هدف راننده تفویض چه دکمه ای بوده است. ردیاب ژست می تواند از حسگرهای مبتنی پیاده شدن فرکانس سررشته یا رادیویی برای ترکیب اطلاعاتی مثل عادات کاربر و وضعیت محیطی استعمال کند، درحالی که ردیاب چشم به عارض لحظه ای قصد راننده را احتمال می زند.

فیلم تبلیغاتی جگوار لندرور، کاربری را نشان می دهد که انگشت خود را چند سانتی متر دور از صفحه نمایش لمسی راحتی داده است و نفس ای بعد رخصت او ایفا می شود. جگوار لندور بخاطر اولین وعده در سال ۲۰۱۵ بوسیله وجود این فناوری اشاره داشت که در ویدئوی تبلیغاتی همچنین به آن رمز شده است. 

با وجود اینکه نمایشگر لمسی عاری تماس، پروژه ای کامل مدت به حساب می رود، لی اسکریپچاک، متخصص رابط سامان-انسان باهم اتحاد کردن خودروسازی جگوار لندرور گفت که «تمرکز کنونی جهان بر تعاملات بدون مناسبت شاگرد از مسری ویروس کرونا، انگیزه جدیدی را برای توسعه این فناوری خلق کردن کرده است».

اسکریپچاک گفت:درحالی که کشورهای سراسر جهان دارند از حالت تعطیلی بیرون می شوند، ما متوجه شده ایم که تعداد زیادی از تعاملات و کارهای یومیه کاربرد کنندگان با کاربرد از ورقه نمایش لمسی انجام می شود. از جمله این کارها می نبوغ به استفاده از نمایشگر لمسی برای خرید بلیط ترن یا سینما، دستگاه های خودپرداز، بازرسی های فرودگاهی و فروشگاه های بزرگ و همچنین بسیاری از کاربردهای صنعتی و تولیدی رمز کرد. فناوری لمسی پیش بینی شده، لزوم لمس صفحه عرضه تعاملی را از بین می سرما و بنابراین می تواند ریسک گستردن باکتری یا ویروس را روی سطوح کاهش دهد. مقاله های مرتبط:جگوار لندرور با سیستم مشغولیت بلک بریجگوار لندرور از نمایشگر HUD سه بعدی واقعیت افزوده مصرف خواهد کرد

اسکرپچاک همچنین افزود:این فناوری نیز با كاهش فرایندهای شناختی رانندگان و افزودن مدت زمانی كه می توانند برای تمرکز روی جاده های پیش رو صرف كنند، باعث ایمن زیرفون شدن ادوات نقلیه می شود. این بخش مهمی از پروژه ی «Destination Zero» ما است. 

تعدادی از برندهای خودروساز دیگر متشابه بی ام و و آئودی همچنین جهیز تشخیص ژست (gesture awareness) را به سیستم های سرگرمی خود اضافه کرده اند. بااین حال برندهای بیشتری نیز وجود دارند که نمایشگرهایی را با قابلیت نمره نزدیک شدن انگشت کاربر به ورقه نمایش و احتیاج نداشتن به لمس مستقیم عرضه می کنند. 

موافق گفته های متخصصان جگوار لندرور، تست های جاده ای و آزمایشگاهی نشان داده اند که این سیستم پیش بینی می تواند تعامل مستقیم با ورقه نمایش لمسی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.بیشتر بخوانید:آکورا TLX تایپ S S مدل ۲۰۲۱ معرفی شدشاسی اهتزاز طولانی برقی هنگ چی-E HS9 رونمایی شدتسلا آماده تأمین پیشرانه و باتری موردنیاز رقبا استنسخه ثبت نامی سایپا شاهین فاقد نمایشگر لمسی استمحققان MIT الگوریتمی با توانایی تشخیص شباهت بین آثار هنری توسعه